[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
นายทวี ทะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทสาคร
  
สพป.สมุทรสาคร
บ้านแมงมุม
ขุมความรู้
แผนจัดการความรู้
KM TEAM
สมัครสมาชิก
คณะอำนวยการ KM TEAM
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม สพป.สมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ผู้ดูแลระบบ
แมงมุมเพื่อนบ้าน

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

<< สิงหาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
กัลยาทิพย์ แพงน้อย

สมาชิกทั้งหมด 182
  

เริ่มนับ 25 พฤษภาคม 2553
ผู้เข้าชมขณะนี้ 0 คน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
32 คน
สถิติเดือนนี้
605 คน
สถิติปีนี้
1880 คน

 หมวดหมู่ขุมความรู้
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ขอเชิญชวน ทุกท่านเป็นสมาชิก KM เพื่อแบ่งบันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ความรู้
 << :: ขุมความรู้ :: >>
 1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 3.พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์  4.พัฒนาการอ่านภาษาไทย
 5.พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  6.นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 7.พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  8.พัฒนาการสอนสังคม
 9.พัฒนาการสอนศิลปะ  10.พัฒนาการสอนปฐมวัย
 11.พัฒนาการสอนสุขศึกษา/พละศึกษา  12.การงานและเทคโนโลยี
 13.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  14.บริหารการเงินและสินทรัพย์
 15.การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  16.บริหารงานทั่วไป
 17.บริหารงานบุคคล  18.นโยบายและแผน
 19.นิเทศ ติดตามฯ  20.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 21.ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  22.หน่วยตรวจสอบภายใน
 23.ICT  24.การจัดการความรู้
 25.วิชาการ  
 สพป.สมุทรสาคร NEWS.
 ขุมความรู้
พัฒนาการสอนภาษาไทย
โดย นางละมุล เกิดเรียน
25 / ก.ย. / 2561 : ( 286 / )
แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model
ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและการสะกดคำโดยใช้วิธีการสอน แบบ Picture Word Inductive Model มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/87/25
พัฒนาการสอนสังคม
โดย walaipan
4 / ก.ย. / 2561 : ( 320 / )
การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์
ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
โดย นางสาวจันทร์ปภัสสร จันทร์พินิจ
24 / มิ.ย. / 2561 : ( 400 / )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ
วิชาการ
โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
5 / มิ.ย. / 2561 : ( 407 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย)
ชื่อเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
วิชาการ
โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
5 / มิ.ย. / 2561 : ( 346 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร)
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พัฒนาการสอนภาษาไทย
โดย สมจิตต์ เกิดชำนาญ
20 / เม.ย. / 2561 : ( 525 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาการ
โดย พิชยา พูลบางยุง
19 / ธ.ค. / 2560 : ( 996 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
การจัดการความรู้
โดย นายอนุชา ผลอิน
25 / ก.ค. / 2560 : ( 760 / )
การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายอนุชา ผลอิน
25 / ก.ค. / 2560 : ( 783 / )
บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
พัฒนาการสอนสังคม
โดย วลัยพันธ์
14 / ก.ค. / 2559 : ( 1390 / )
เอกสารวิชาการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com