[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : การสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ ในท้องถิ่น ด้วยวิจัยเชิงคุณภาพการสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะในท้องถิ่น ด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ

       ในปัจจุบันในวงการการศึกษา  เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ แปลมาเป็นค่าทางสถิติ นั่นเป็นมุนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนา   แต่อีกแง่มุมหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาเช่นกัน แต่เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้  เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นี่เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะองค์ความรู้ที่มีอยู่ ที่ใช้สอนอยู่ในปัจจุบัน จากเอกสารตำราต่างๆ บางอย่างยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน การใช้วิจัยเชิงคุณภาพ จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่จะนำมาใช้รวบรวมองค์ความรู้ จัดระเบียบองค์ความรู้ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งกำลังจะสูญหายไป  จากการสังเกตเอกสารตำรา ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีน้อยมาก ที่มีอยู่ก็ไม่ละเอียดพอ ที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  เราจึงควรสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ มาให้กับผู้เรียนมากขึ้น เช่นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านไทยรามัญ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันมีแต่ผู้สูงอายุเล่นกัน หาดูได้ยาก นับวันจะสูญหายไป เราจึงต้องเข้าไปศึกษาเพื่อให้เข้าใจความหมาย กระบวนการ ความรู้สึกนึกคิด ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม ด้วยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา เครื่องดนตรี การแต่งกาย เพลง โอกาสในการบรรเลง พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  รวบรวม วิเคราะห์ สรุปรายงานเชิงพรรณาวิเคราะห์ เพียงเท่านี้ ก็จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่ลึกซึ้ง เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ชั้นเยี่ยม  ที่มี 1 เดียวไม่ซ้ำใคร นำมาใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่น จากจุดนี้ เมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วนั้นก็ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำสื่อ นวัตกรรมอะไรต่างๆ มาพัฒนาผู้เรียน จนสามารถเข้าใจรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง จนเกิดภาพที่ เด็กเล่นดนตรีกับคนแก่ ด้วยเพลงของคนแก่  เสมือนพูดด้วยภาษาเดียวกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน  นี่เป็นความฝันที่ควรทำให้เป็นจริง  เมื่อวงล้อแห่งวัฒนธรรมได้หมุนอีกครั้ง ก็จะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ   และสรุปกระบวนการถ่ายทอดสู่ผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ เช่นผลงานทางวิชาการ อีกต่อหนึ่งก็ สมบูรณ์แบบ
     จากที่ร่ายยาวมาทั้งหมด ก็อยากให้เห็นความสำคัญของวิจัยเชิงคุณภาพบ้าง  ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความสำคัญเทียบเท่ากับวิจัยเชิงปริมาณ ที่ทำๆกันอยู่ เพื่อจะได้ต่อลมหายใจ ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย มิให้หมดลมไปเสียก่อน นะครับ.ผู้เขียน : นายพงศกร วาสุกรี
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
เสาร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1442
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 27 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ 25 / ก.ย. / 2553
      เรียนฟรี...ดนตรีไทย 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 18:34:09
ตัวอักษร เล็กไปหน่อย ต้องขออภัยครับ พึ่งจะเขียนเป็นครั้งแรก
โดย : นายพงศกร วาสุกรี mod.ex2008@hotmail.com    ไอพี : 182.93.133.77

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com