[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : ค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบ \\\"ขายตรงถึงข้างใน : Direct sell TO Heart\\\" ณ ค่ายโรงเรียนวัดยกกระบัตรจากการจัดค่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบ "ขายตรงถึงข้างใน : Direct  sell  To  Heart"  ทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  โดยการใช้สื่อ  เช่น  ภาพวาด  หุ่นมือ  Internet  ฯลฯ  ที่น่าสนใจ  เพื่อนำไปสู่การอ่าน  จากบรรยากาศในการเข้าค่ายครั้งนี้  ได้เห็นภาพแห่งความสุข  สนุกสนานของนักเรียนที่อยู่ในโลกแห่งการอ่าน  นักเรียนที่เป็นแกนนำได้บอกประโยชน์ของการอ่าน  ดังนี้  1.  ทำให้ได้ความรู้  2.  ทันโลกทันเหตุการณ์  3.  ฝึกสมาธิ  4.  เกิดสมาธิ  5.  เรียนเก่งขึ้น  6.  อ่านคล่อง  7.  ทำให้เราไม่โดนหลอก  8.  ทำให้อ่านป้ายรถเมล์ได้  9.  ทำให้เพลิดเพลิน  10.  ทำให้มีความสุข ฯลฯ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นความคิดของเด็ก  ป. 4-5  ทำให้น่าชื่นชมที่เด็กไทยยังเห็นประโยชน์ของการอ่านอยู่บ้าง  ในฐานะเป็นครูบรรณารักษ์จึงมีพลังในใจที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ  หวังว่าการจัดค่ายครั้งนี้จะทำให้มีนักอ่านเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ขอฝากข้อคิดจากงานวิจัย  พบว่า ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจะมีนิสัยเหมือนกันหมด อย่างหนึ่ง คือ รักการอ่านหนังสือ เป็นชีวิตจิตใจ จากที่สังเกต ในสนามบิน จะพบ ชาวต่างชาติหรือ คนไทย ที่บุคลิก ดี มีมาด นักบริหารจะ อ่านหนังสือระหว่างรอขึ้นเครื่องหรือ อยู่ในเครื่องบิน โดยเฉพาะ พวก ฝรั่ง ญี่ปุ่น จะรักการอ่านมาก ประเทศเขาถึงเจริญ มีผู้เขียน ประวัติของตนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต กล่าวว่า การที่ได้อ่านประสบการณ์ของเขา 25 ปี ที่ ผจญ เหตุการณ์ ต่างๆแทบหมดเนื้อหมดตัวกว่า จะประสบความสำเร็จ จากหนังสือ เพียง 3-5 ชม มีประโยชน์มาก ดีกว่า ต้อง ผิดพลาดด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ ทำให้เราได้แง่คิด จาก ผู้มีประสบการณ์ บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทุกคน ในโลก เป็นนักอ่าน อยากให้ทุกคน รักการอ่านและแนะนำหนังสือดีๆ ให้เพื่อน ที่รักการอ่านด้วยเพีอให้ประเทศไทยที่รักของเรามีแต่คนมีความรู้ ช่วยพัฒนาประเทศ  รู้อย่างนี้แล้ว  ลองหันไปชวนคนข้าง ๆ มาอ่านหนังสือกันเถอะนะคะ...............หนอนหนังสือ................ผู้เขียน : นัยน์ปพร พญาชน
หน่วยงาน : ร.ร.วัดยกกระบัตร
อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 2160
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 161 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 12 / มิ.ย. / 2562
      รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL 12 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 23 / ก.พ. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com