[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปย่อสาระสำคัญชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริม 

                   การเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

ผู้รายงาน      นายสรรเสริญ ขวัญดี
ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ   ชำนาญการ
หน่วยงาน     โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
สังกัด           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ผู้เขียน : นายสรรเสริญ ขวัญดี
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
อังคาร ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1091
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 8 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com