[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
บทความ 

อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
พงศกร วาสุกรี
                ดนตรีคือเสียงสูงๆ ต่ำๆ เรียงร้อยเป็นทำนอง โดยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคน   ปัจจุบันนักเรียนได้ยิน ได้ฟังดนตรีบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ที่มีโปรแกรมที่สามารถเล่นเพลงต่างๆได้ นักเรียนมักนิยมฟังเพลงต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อปีก่อนมีเพลงหนึ่ง ที่นักเรียนชื่นชอบ และนิยมมาก ซึ่งผู้ใหญ่ บางคนก็เห็นดี เห็นงามเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมือง เนื้อร้องเพลงว่าดังนี้
“ชาละวันกุมพี จระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำธารา                    มีเมียหนึ่งคน นวลน้องหน้ามลคืนนี้ไม่มา
วันหนึ่ง ซัมเดย์ ชาละวันจระเข้ เล่นสเกน้ำมา          เจอผู้หญิงอาบน้ำ ตูดดำ ดำ ดำ เพราะไม่ได้นุ่งผ้า…”
 (ฟังเพลงทั้งหมดที่ http://thai-songs.blogspot.com/2008/02/blog-post_8423.html )
ชื่อเพลง : ชาละวัน         ศิลปิน : ศาลา      คำร้อง-ทำนอง: ภัทรธร หนูคง
                เพลงเพลงนี้ มีทำนองสนุกสนาน ชวนฟัง แต่ถ้าฟังเนื้อหาบางส่วน จะเห็นได้ว่า มีคำหยาบคาย  ทะลึ่งตึงตัง สองแง่สองง่าม เกี่ยวกับเรื่องเพศ  เชิงชู้สาว  ใช้ถ้อยคำที่ไม่ให้เกียรติสตรี หรือบุพการี ซึ่งไม่ทราบว่าเพลงแบบนี้ ได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีการห้ามปรามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันมีวงดนตรี นักร้องที่ไม่มีสังกัดควบคุม ทำผลงานออกมามากมาย  นำเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ ที่รวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
                จากการศึกษาอิทธิพลของดนตรีจากเอกสารต่างๆ พบว่า ดนตรีนั้นมีความสำคัญยิ่งกับร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ดังที่ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา1 กล่าวว่า
ดนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้
1.             ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนเลือด
2.             ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปชัญญะ จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการสื่อสารทางอวัจนะภาษา
ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิธร พุมดวง ที่กล่าวไว้อีกว่า  ดนตรีมีผลต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของบุคคลความเร็วของจังหวะเสียงดนตรี (tempo) มีผลต่อร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจังหวะของร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจการหายใจ รวมทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อและอารมณ์ของบุคคล   การรับเสียงดนตรีทางประสาทหู การรับเสียงจากหูที่organ of Corti หรือเซลล์ขนจะเปลี่ยนจากการสั่นสะเทือนของเสียงเป็นคลื่นกระแสประสาทส่งไปยังสมอง3 และเซลล์ขนอยู่ที่ผนังของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งอยู่ติดกับน้ำเหลืองของหูชั้นใน ดังนั้นเสียงจึงทำให้มีการสั่นสะเทือนของน้ำเหลือง ซึ่งดนตรีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิต้านทานของร่างกายได้การวิจัยพบว่าพบว่ากลุ่มนักเรียนวัยรุ่นในกลุ่มที่เลือกเพลงpopular จะมีความเครียดสูงกว่ากลุ่มที่ฟังเพลง New Age และกลุ่มที่ฟังเพลงคลาสสิก ทั้งๆ ที่กลุ่มตัวอย่างชอบเพลง popular มากกว่าเพลง New Ageดนตรีมีผลต่อแต่ละจักระของบุคคลแตกต่างกันผลการวิจัยเรื่องจังหวะของดนตรีและการเต้นของหัวใจช่วยสนับสนุนเรื่องของการเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง และการสั่นสะเทือนในร่างกาย เช่น พบว่าดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง ซึ่งเป็นนักวิชาการดนตรี ได้เขียนบทความเรื่อง บทเพลงกับความก้าวร้าวทางอารมณ์ ซึ่งได้อธิบายไว้ดังนี้ งานวิจัยของสมาคมจิตเวชอเมริกัน ที่เสนอผลงานวิจัยว่า บทเพลงที่มีเนื้อหารุนแรง ส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ ทำให้คนฟังมีนิสัยก้าวร้าว และ บทเพลงรุนแรงก็ไม่ได้ช่วยให้คลายความโกรธลงด้วย การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสื่อ: เนื้อเพลงรุนแรงที่มีผลต่อความคิดและความก้าวร้าว ตามข่าวจากหนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2546 ต่อไปนี้
เนื้อเพลงรุนแรงส่งผลอารมณ์ก้าวร้าวเครก เอ. แอนเดอสัน แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา สเตท                     วิจัยเรื่อง“ผลความรุนแรงของสื่อ : ผลของเนื้อเพลงที่รุนแรงต่อความคิดและความรู้สึกที่ก้าวร้าว”  ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เพลงที่รุนแรงมีผลต่อการตีความหมายคำที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อความรวดเร็วในการอ่านคำที่มีความหมายรุนแรงเทียบกับคำที่ไม่รุนแรง และมีแนวโน้มที่จะเติมคำในช่องว่างด้วยคำที่มีความหมายรุนแรงมากขึ้น   เพลงที่รุนแรงสามารถเพิ่มความรู้สึกเกลียดชังได้โดยไม่ต้องถูกยั่วยุ หรือข่มขู่ ความแตกต่างในรูปแบบทางดนตรี คุณสมบัติเฉพาะตัวของศิลปิน คุณสมบัติกระตุ้นของเพลงไม่ใช่ปัจจัยของความก้าวร้าว แม้แต่เพลงที่มีเนื้อรุนแรงที่ฟังแล้วขบขัน ก็เพิ่มความคิดก้าวร้าวด้วยเช่นกันเพลงที่รุนแรงจะยิ่งเพิ่มความคิดและความรู้สึกที่ก้าวร้าว สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ความคิดที่ก้าวร้าวอาจมีอิทธิพลต่อมุมมองของคนที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน และการตีความหมายที่โอนเอียงไปในทางรุนแรง ก็มีผลกระตุ้นให้เกิดการใช้คำพูดและการตอบโต้ที่รุนแรงได้เหมือนกันเนื้อเพลงรุนแรง กระตุ้นสัญชาติญาณก้าวร้าวด้วยภาษา แต่ทำนองและจังหวะหนักรุนแรง จะกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้ก้าวร้าวมากยิ่งกว่า เพราะดนตรีสามารถเข้าสู่ส่วนลึกของจิตใจได้เอง โดยไม่ต้องแปล ท่านจะเลือกให้ลูกหลานฟังเพลง และดนตรีประเภทใดดี
                 สรุปได้ว่า ดนตรีมีผลต่อบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ  ดนตรีมีหลายประเภท เราควรเลือกใช้ให้เหมาะกับบุคคล อารมณ์ และภาวะสุขภาพ เพื่อมิให้สังคมไทยเลวร้ายไปกว่านี้
 
 
เอกสารอ้างอิง
1ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ดนตรีบำบัด. ใน http://www.happyhomeclinic.com/a06-musictherapy.htm
2ศศิธร พุมดวง.   ดนตรีบำบัด, ใน สงขลานครินทร์เวชสาร .ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2548  หน้า 185-192
3ปัญญา รุ่งเรือง.บทเพลงกับความก้าวร้าวทางอารมณ์ . ใน
http://southeastasianmusic.igetweb.com/index.php?mo=3&art=251765


ผู้เขียน : นายพงศกร วาสุกรี
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 20614
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 70 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 27 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ 25 / ก.ย. / 2553
      เรียนฟรี...ดนตรีไทย 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 23:09:05
จากบทความข้างต้น เป็นลักษณะ แสดงถึงด้านลบ ของดนตรี ซึ่งจะมีวิธีแก้ คือ ดนตรีบำบัด ซึ่งจะเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่ง นั่นเอง จะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไป ถ้าท่านช่วยกันอ่านเยอะๆ และเป้นกำลังใจให้ผู้เขียนนะครับ
โดย : นายพงศกร วาสุกรี mod.ex2008@hotmail.com    ไอพี : 111.84.206.126

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com