[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


วิชาการ
เรื่อง : สมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

5 สุดยอดวรรณกรรมของไทย

สุดยอดวรรณกรรมของไทย
กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ประกาศยกย่อง ไตรภูมิพระร่วง เป็นสุดยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน

ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ แถลงผลการคัดสรรวรรณกรรมที่แต่งในสมัยสุโขทัย ซึ่งมีให้พิจารณาจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1.จารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
2. จารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม
3. จารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม
4. สุภาษิตพระร่วง
5. ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง

ซึ่งยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย ที่ถูกยกย่อง คือ ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วงที่เป็นวรรณคดีเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี ที่พระราชนิพนธิ์ขึ้นในปี พ.ศ.1888 โดย พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พระยาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยองค์ที่ 7สำหรับวรรณคดี ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง เรื่องนี้ มุ่งเน้นสอนศีลธรรม และบาปบุญคุณโทษ นรก สวรรค์ หวังให้ประชาชนยึดมั่นในคุณงามความดี ตามความเชื่อที่มีมายาวนาน
จึงทำให้คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ มีมติยกย่องให้ วรรณคดีไตรภูมิพระร่วง เป็น สุดยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัยโดย ศ.รื่นฤทัย เปิดเผยว่า

วรรณคดีเรื่องนี้ เป็นเรื่องมีคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์
และมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งในเชิงวรรณคดีไทย ศาสนา ศิลปกรรม สังคม

เป็นบทประพันธ์ร้อยแก้วที่มีศัพท์ทางศาสนา และศัพท์สมัยโบราณ ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างทางการศึกษาได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นได้ด้านอักษรศาสตร์ การอุปมาอุปไมย ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพชัดเจน
ขณะที่ ศ.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กล่าวว่า
เด็กไทยในปัจจุบัน ไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องวรรณคดีเท่าที่ควร
เห็นได้จากเพลงในสมัยนี้ ที่ไม่ค่อยมีคำคล้องจอง หรือลงสัมผัสเลย
ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการละเลยการฝึกฝน
และการยัดเยียดให้เสพสื่อจนเคยชิน
จึงจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
 


ผู้เขียน : กัลยา วัลลิภากร
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดนางสาว
อังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1201
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทำนบแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561 30 / ก.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (วิจัย) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทสรุปผู้บริหาร) 5 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / ธ.ค. / 2560
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 / ก.พ. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com