[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาการสอนศิลปะ
เรื่อง : การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
บทความการบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
พงศกร วาสุกรี
              หลายครั้งครูดนตรี ได้รับโจทย์ว่า ให้จัดนักเรียนไปแสดงดนตรี ที่งานงานหนึ่ง ครูดนตรี ก็ฝึกซ้อมดนตรีเป็นอย่างดี ซ้อม เช้า กลางวัน เย็น ถึงวันงานก็เตรียมตัวไปพร้อม พอถึงงาน ไม่สามารถแสดงได้ เพราะ เครื่องเสียงไม่พร้อม ต้องยกเครื่องดนตรีกลับ หรือบางงาน เครื่องเสียงที่เตรียมให้ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความเสียหาย ให้กับงาน และทำให้ ครู และนักเรียนเสียกำลังใจ เพราะฝึกซ้อมเป็นอย่างดี ขออนุญาตผู้ปกครอง ดูแลเรื่องการเดินทาง ค่ารถ ค่าอาหาร แต่ไม่สามารถ จะแสดงได้ เพราะความไม่พร้อมของผู้ จัดงาน 
             ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 องค์ประกอบหลัก 1.เจ้าภาพ ผู้ว่าจ้าง 2.ฝ่ายผู้รับจ้างจัดเครื่องเสียง 3.ครูคุมวงดนตรี ในส่วนของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์จะต้องการวงดนตรีรูปแบบใด เช่น อิเล็คโทนกับคอมพิวเตอร์ หรือ วงบิกแบน เล่นสด ถ้ากรณีเป็นวงดนตรีแสดงสด เช่นวงดนตรีลูกทุ่ง เจ้าภาพจะต้องแจ้งผู้รับจ้างจัดเครื่องเสียง ว่าจะมีวงดนตรีแสดงสด ผู้รับจ้างจัดเครื่องเสียง จะต้องเตรียม ไมโครโฟนจำนวนที่พอเพียง กลองชุด และตู้แอมป์ ไว้ให้เสมอ เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติ นักดนตรี จะเตรียมเครื่องดนตรีเฉพาะตนไปเอง เช่นกีต้าร์ คีย์บอร์ด แซกโซโฟน ฝ่ายเครื่องเสียง จะต้องเตรียม กลองชุด และตู้แอมป์ ไว้ให้ โดยฝ่ายเครื่องเสียงอาจจะต้องโทรศัพท์ประสานงานกับผู้คุมวงดนตรีโดยตรงว่าต้องการอุปกรณ์ อะไรเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจัดเครื่องเสียงมืออาชีพ จะบริหารจัดการได้อย่างไม่ผิดพลาด
              ในเรื่องการจัดดนตรีไทยเช่นกัน ปัญหาที่พบวงดนตรีไทย มีเครื่องดนตรีไทย 10 กว่าชิ้น ฝ่ายเครื่องเสียงจัดไมโครโฟนให้ 1 ตัว และตั้งเวทีดนตรีไทย อยู่หน้าลำโพง เมื่อบรรเลงจึงการเสียงหอน ขึ้นมา ฝ่ายเครื่องเสียงก็ต้องลดเสียงลง ก็ทำให้ ไม่ได้ยินเสียงดนตรี อีก คนทั้งงานแทบมะค่อยได้ยินเสียงดนตรีไทยเลย นี่ก็เป็นอีกปัญหา ของฝ่ายผู้จัดงาน ที่ไม่เข้าใจเรื่องของเสียง และดนตรี
               ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้จัดงานไม่เข้าใจการจัดแสดงดนตรี แค่อยากให้ ดนตรีมาแสดง บริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น เราจึงควรให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการดนตรี เรื่องธุรกิจดนตรี แก่ทุกคน เพราะดนตรีเป็นศาสตร์แห่งเสียง ซึ่งมีความละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการบริหารจัดการ และปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีครูดนตรี ที่มีความสามารถ และมีใจที่จะสร้างสรรค์งานดนตรี ผลิตนักเรียนที่เล่นดนตรีเก่งๆ มากมาย เราจึงต้องเตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อรองรับความเจริญทางดนตรี ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รับสุนทรียะแห่งเสียงเพลง จนตระหนักและเห็นคุณค่าของงานดนตรี ตลอดจนอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปผู้เขียน : นายพงศกร วาสุกรี
หน่วยงาน : โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
เสาร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 2502
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 13 ครั้ง.


พัฒนาการสอนศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 27 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher 13 / ต.ค. / 2553
      การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ 25 / ก.ย. / 2553
      เรียนฟรี...ดนตรีไทย 29 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com