[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ
บทความจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ

   ไปที่ไหนจะเห็นแต่ป้าย ป้าย ป้าย และป้าย ในจำนวนนี้จะเห็นมีป้ายประเภทหนึ่งที่ใช้เตือนสติติดไว้ตามที่ต่างๆ ถ้าให้นับก็คงจะนับไม่ไหว เพราะนับวันจะเยอะมากขึ้น ดังเช่น "งบประมาณมีจำกัด โปรดใช้อย่างประหยัด", "โปรดรักษาความสะอาด", "ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น","โปรดทำความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำ","ห้ามทิ้งขยะ",ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์ ก่อนออกจากห้อง,"โปรดอย่าทำลายสิ่งของสาธารณะ","โปรดทิ้งขยะลงในถัง","ห้ามสูบบุหรี่","กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม","ขึ้นลงชั้นเดียวโปรดใช้บันได","ห้ามทิ้งก้นบุหรี่" ฯลฯ
ป้ายเหล่านี้คงจะเห็นกันคุ้นตา บ่งบอกให้รู้ว่า คนส่วนใหญ่ขาด "จิตสำนึกสาธารณะ" จึงต้องเขียนป้ายบอกเตือน อาจจะได้ผลบ้างสำหรับคนที่เว้าแหว่งหรือบกพร่องต่อความรู้สึกต่อสาธารณะ แต่จะไม่ได้ผลเลยสำหรับคนที่ขาดจิตสำนึกโดยสิ้นเชิง จึงต้องมีป้ายอีกอย่างหนึ่งว่า "ทิ้ง จับ ปรับหนึ่งพัน","ฝ่าฝืนปรับห้าร้อย" แต่จะให้สะใจต้อง "ทั้งจำ ทั้งปรับ" บางที่เขียนว่า "ที่หมาเยี่ยว" ก็ยังแก้ไม่ได้ ยังมีคนไป "เยี่ยว" อยู่ ก็เลยต้องเอาศาลพระภูมิไปตั้งทิ้งไว้ ก็ได้ผล แต่ก็น่าอนาถใจเพราะพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดจากความกลัวในสิ่งลี้ลับมากกว่าเคารพกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน ที่แย่หนักก็คือ ไม่เกรงกลัวอันใด นึกแต่ว่า "ทำอะไรได้ตามใจ คือไทยแท้" และรับเอามาเป็นคำนิยามของลักษณะความเป็นคนไทย ซึ่งเป็นการหลงผิด จิตสำนึกสาธารณะนี้ต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยบุคคลในครอบครัวและครู ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี
 
บทความจาก รองศาสตราจารย์ วันทนา จันทพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลายๆ ท่านคงไม่คุ้นเคยกับคำว่าจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ

   เรามาทำความรู้จักกันเถอะว่า

จิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ

(Public Consciousness)

 คืออะไร

        ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

สรุป  จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ

        จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง ส่วนคำว่า สาธารณะ (Public) เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

         ท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไร เพราะคนสมัยนี้ขาดจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ใช่ไหม

@@ งั้นเรามาสร้างจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะกันเถอะ @@

คุณเห็นด้วยกับบทความข้างบนหรือไม่

แสดงความคิดเห็นมาเยอะๆๆ นะคะ

 


ผู้เขียน : เกษณี ปละอุด
หน่วยงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 2391
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ด้วยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง โดยใช้ชุดพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 27 / พ.ค. / 2554
      เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย โดยใช้คู่มือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 16 / มี.ค. / 2554
      จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ 13 / ก.ย. / 2553
      วิธีการสร้างเยาวชนให้เกิดจิตสาธารณะ 16 / ก.ค. / 2553
      จิตสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม 8 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com