[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง : สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
สรุปย่อสาระสำคัญพ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 7(3)  ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

             1.กรณีเข้ารับราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

             2. สำหรับสิทธิของข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่

เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่                                                            

ให้เริ่มมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเมื่อรับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่

พ.ร.ฏ.มีผล    บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 11ธันวาคม 2550

 

        ตัวอย่าง(ข้อ 2 )

                 บรรจุครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีคำสั่งให้เดินทางมาประจำที่ ก.ท.ม.(โดยไม่ทำ

คำร้องขอ) เบิกค่าเช่าบ้านได้แต่ต่อมามีคำสั่งให้เดินทางไปประจำที่จังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีคำ

ร้องขอก็เบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัดขอนแก่นได้ (ซึ่งเป็นท้องที่ที่บรรจุครั้งแรก) 

                 ขอให้คงหลักการเดิม คือ ตั้งแต่ พ.ร.ฏ. 2547 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจะไม่ให้กรณีที่

ข้าราชการได้ยื่นคำร้องของตนเองเพื่อขอย้ายจะไม่เกิดสิทธินี้

 

 ผู้เขียน : นางดวงใจ กองพา
หน่วยงาน : อำนวยการ สพท.สมุทรสาคร
จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1810
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.


บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 อันดับล่าสุด

      หลักเกณฑ์การเบิกค่าทำฟัน 30 / ส.ค. / 2553
      สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 23 / ส.ค. / 2553
      เงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ 20 / ส.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com