[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


การจัดการความรู้
เรื่อง : อยากเป็นคนมีปัญญา
บทความอยากเป็นคนมีปัญญา

 

          เราคงไม่อยากให้ใครมาว่าเรา เป็นคนไม่มีปัญญา

เป็นคนโง่ ไม่มีสมอง  หรือ สมองนิ่มปัญญาควาย

                ศาสตราจารย์นายแทย์ ประเวศ วะสี  ท่านได้ให้หลักการปฏิบัติที่เรียกว่ากระบวนการทางปัญญา 

มี 10 ประการดังนี้

 

1. ฝึกสังเกต    

การฝึกสังเกตสิ่งที่เราพบเห็นเป็นประจำ

จะทำให้เรามีปัญญาโลกทรรศน์ และวิธีคิด

สติ-สมาธิจะเข้าไปมีผลต่อการสังเกต

 

2. ฝึกบันทึก  เมื่อสังเกตสิ่งใดแล้ว

ให้บันทึก อาจบันทึกโดยวาดรูป

เขียนข้อความ ภาพถ่าย วีดิโอ

การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา

   

3. ฝึกนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม

เราไปเรียนรู้อะไรมา บันทึกอะไรมา

เมื่อมีการทำงานกลุ่ม เราจะต้องฝึกการ

นำเสนอ จะทำให้เกิดการพัฒนาปัญญา

ทั้งของผู้นำเสนอและของกลุ่ม

 

4. ฝึกการฟัง การฟังคนอื่น

ไม่หมกมุ่นฝังใจในความคิดของตนเอง

จะทำให้คนฉลาดรอบรู้ขึ้น เรียกว่าเป็นพหูสูต

 ฉันทะ สติ สมาธิจะช่วยให้ฟังได้ดีขึ้น

 

5. ฝึกปุจฉา วิปัสสนา  

เป็นการฝึกถาม-ตอบ เพื่อทำให้เกิดความแจ่มแจ้ง

ในเรื่องนั้นๆ การถาม-ตอบ จะเป็นการฝึกใช้เหตุผล

ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์

  

6. ฝึกตั้งสมมุติฐานและตั้งคำถาม

เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้วเราต้องสามารถ

ตั้งคำถามได้ว่า คืออะไร เกิดจากอะไร

อะไรมีประโยชน์ ทำอย่างไรจะสำเร็จ

ประโยชน์นั้น การคิดคำถามที่มีคุณค่า

จะก่อให้เกิดการหาคำตอบ

 

7. ฝึกการค้นหาคำตอบ

เมื่อมีคำถามแล้วก็ควรฝึกค้นหาคำตอบจากหนังสือ

จากตำรา จากอินเตอร์เน็ต หรือจากการคุยกับผู้รู้

จะทำให้ได้ความรู้มากขึ้นต่างจากการท่องหนังสือ

โดยไม่มีคำถาม คำถามใดที่ยังตอบไม่ได้ต้องหา

คำตอบต่อไปโดยการวิจัย

8. การวิจัย การวิจัยจะทำให้เกิดความรู้ใหม่

มีประโยชน์มาก เป็นความพยายามที่จะหาคำตอบ

ในสิ่งที่เราอยากรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนทุกระดับ

9. เชื่อมโยงบูรณาการ  

เมื่อเรียนรู้อะไรมาอย่าให้ความรู้นั้น

แยกเป็นส่วนๆควรเชื่อมโยงให้เห็นว่า

มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆในทุกมิติ

 

10. ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ เราควรฝึกเขียน

เรียบเรียงสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ และได้ความรู้ใหม่มาเพื่อให้ความคิด

ประณีตขึ้นทำให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานมาอ้างอิงที่มาของความรู้

จึงเป็นการพัฒนาปัญญาของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ของผู้อื่น

 ผู้เขียน : นางวรนุช ตุนทกิจ
หน่วยงาน : สพท.สมุทรสาคร
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1084
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


การจัดการความรู้ 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 25 / ก.ค. / 2560
      นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช) 30 / ม.ค. / 2555
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 / ธ.ค. / 2553
      20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี… 29 / ต.ค. / 2553
      อยากเป็นคนมีปัญญา 4 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com