[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง : เกมสนุกมุขสอนเลข
ความรู้จากการปฏิบัติงานเกมสนุกมุขสอนเลข

ตอน : ยามบ่ายคลายเครียด

      

                      ผู้เขียน   นายเสรี ทองลอย                   นักศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

                                                                              สถาบันราชภัฎพระนคร

                       ที่ปรึกษา ..ดร.สมวงษ์แปลงประสพโชค

 

              มุขสอนเลขที่จะนำเสนอในตอนนี้เป็นมุขที่สามารถนำไปใช้ในใช้ในยามบ่ายคลายเครียด        การให้เด็กหัวเราะหรือตื่นเต้นในตอนบ่ายจะช่วยผ่อนคลายลืมความร้อนไปได้พอสมควร ปกติมักจะ

ไม่จัดชั่วโมงคณิตศาสตร์ในยามบ่าย แต่ถ้าจำเป็นต้องสอนจริงๆ กิจกรรมต่อไปนี้พอจะช่วยคุณครูได้

ดีทีเดียว

 

 


 

ปรบมือจำนวนเฉพาะ

 

อุปกรณ์  -

จุดประสงค์      1.  ใช้ทบทวนหรือสอนเรื่องจำนวนเฉพาะ

2.    ใช้เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน

3.    ฝึกสมาธิและความไวของการตอบรับของสมอง

วิธีเล่น           1. ครูพูดจำนวน 1, 2, 3,4, ไปเรื่อยๆ หรืออาจเลือกพูดบางจำนวน ก็ได้

2.    เมื่อนักเรียนได้ยินจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะต้องปรบมือ ถ้านักเรียนได้ยินจำนวนเฉพาะแล้วไม่ปรบมือ หรือปรบมือเมื่อได้ยินจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้ออกมาแสดงท่าประกอบเพลงคณิตศาสตร์

หมายเหตุ       ครูอาจเปลี่ยนกติกาเป็นปรบมือจำนวนคู่ จำนวนคี่ จำนวนที่ 3 หารลงตัว ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        เกมนับทบ 10

 

อุปกรณ์          บัตรตัวเลข 0-10  (อาจไม่ต้องใช้บัตรก็ได้สำหรับเด็กโต ชั้นป.2 ขึ้นไป)

จุดประสงค์      เพื่อฝึกทักษะการบวก ลบ ในใจ

วิธีเล่น           1.  ครูชูบัตร ( อาจใช้วิธีพูดก็ได้ )

2.    นักเรียนพูดจำนวนที่บวกกับจำนวนที่แสดงในบัตร (หรือจำนวนที่ครูพูด )                              แล้วมีค่าเท่ากับ 10 เช่นครูพูด 3 นักเรียนต้องพูด 7 เป็นต้น

หมายเหตุ       ครูอาจเปลี่ยนกติกา เช่น

1.    นักเรียนบอกจำนวนที่บวกกับเศษส่วนในบัตรแล้วมีค่าเท่ากับ  1

2.    นักเรียนบอกจำนวนที่บวกกับทศนิยมในบัตรแล้วมีค่าเท่ากับ  1

3.    เปลี่ยนเป็นนับทบ 11 , 12 , 13 , , 19

 

 


 

                  ลูกบอลหรรษา

 

อุปกรณ์                    1.   ลูกบอล หรือ ลูกโป่ง

                   2.   สลากโจทย์  หรือปัญหาคณิตศาสตร์

3.   เทปเพลงคณิตศาสตร์ และวิทยุ ( อาจร้องสดพร้อมกันทั้งห้อง )

จุดประสงค์      1.   เพื่อทบทวนสูตร  และนิยามทางคณิตศาสตร์

2.     เพื่อฝึกการแก้ปัญหา

3.     เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน

วิธีเล่น            1.  แจกลูกบอลให้นักเรียน 1 ลูกต่อนักเรียน 6 7 คน

2.     เปิดเทปเพลงให้นักเรียนร้องเพลงและปรบมือตามจังหวะ พร้อมกับส่งลูกบอล ให้กับเพื่อนที่นั่งข้าง

3.    เมื่อเพลงหยุดให้ผู้ที่มีลูกบอลในมือถือลูกบอลออกมาหาครู

4.    ครูให้นักเรียนที่มีลูกบอลออกมาหยิบสลาก และตอบคำถามในสลาก

5.    ผู้ที่ตอบถูกกลับไปนั่งที่ ส่วนคนที่ตอบผิดออกมาแสดงท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 


 

             เกมแม่มดซ่อนเบี้ย

 

อุปกรณ์                    เบี้ย   ก้อนหิน    เหรียญ  ฯลฯ

จุดประสงค์      ฝึกทักษะการบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 19

วิธีเล่น            1.  ครูวางเบี้ยจำนวนหนึ่งไว้ด้านหน้านักเรียน

 ครูใช้มือปิดเบี้ยส่วนหนึ่งไว้

 นักเรียนทายจำนวนเหรียญที่ครูปิดไว้

หมายเหตุ       อาจเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นแม่มดแล้วทายเพื่อน บ้าง

 

 


 

                   เป่ายิงฉุบคู่คี่

 

อุปกรณ์

จุดประสงค์      1.  ใช้ทบทวนหรือสอนเรื่องจำนวนคู่  จำนวนคี่

2.    เพื่อให้นักเรียนสรุปผลบวกที่ได้จากจำนวนคู่ และจำนวนคี่

3.    เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน

วิธีเล่น           1.  ครูร้องเพลงจำนวนคู่ จำนวนคี่ พร้อมกับอธิบายท่าประกอบเพลง

                          2.  ให้นักเรียนจับคู่  ครูบอกกติกาการเป่ายิงฉุบว่าสามารถออกกี่นิ้วก็ได้

3.  ครูตั้งกติกาดังนี้

     3.1  นักเรียนร้องเพลงจำนวนคู่ จำนวนคี่ พร้อมกับทำท่าประกอบเพลง

     3.2  เมื่อนักเรียนได้ยินเพลงร้องว่าหาร 2 แล้วลงตัวด้วย(หาร2แล้วเหลือเศษ 1)

              ให้นักเรียนแต่ละคู่เป่ายิงฉุบให้ผลรวมนิ้วมือเป็นจำนวนคู่ หรือจำนวนคี่ตาม  

               เพลงที่ครูร้อง

    (ก่อนเล่นให้เลือกว่าครั้งนี้ตนคิดว่าผลจะออกมาเป็นจำนวนคู่หรือคี่)

 

              เพลงคู่หรือคี่

          คู่หรือคี่ต้องดูให้ดีนี่มันคี่หรือคู่ หารด้วยสองแล้วลงตัวด้วยโอ้แม่คนสวยเรียกจำนวนคู่

         คู่หรือคี่ต้องดูให้ดีนี่มันคี่หรือคู่ หารด้วยสองแล้วเหลือเศษหนึ่งน้องอย่าตะลึงเรียกจำนวนคี่

         

 

 

 

 

 

 

 


 

                   เกมนับต่อ

 

อุปกรณ์   -

จุดประสงค์     เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหารูปแบบ

วิธีเล่น            ให้นักเรียนจับคู่   หรือแข่งกับครูตามกติกาดังนี้

                   กติกาผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันนับโดยเริ่มจาก 1 และนับต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงจำนวนที่
                    ต้องการโดยนับได้ครั้งละไม่เกินกี่จำนวนแล้วแต่ผู้เล่นทั้งสองจะตกลงกัน  ใครเป็นผู้
                    นับจำนวนที่ต้องการได้ก่อนเป็นผู้ชนะ

ตัวอย่าง         กติกา   นับถึง 10 ชนะ  นับครั้งละไม่เกิน 2 จำนวน

                  A และ B ทำการนับดังนี้

 

A

B

A

B

A

B

1,2

3

4,5

6,7

8

9,10

 

 

จากตารางจะเห็นว่า B เป็นผู้นับ 10 ได้ก่อนดังนั้น B ชนะ

หมายเหตุ   อาจเปลี่ยนกติกาเป็นนับถึงจำนวนที่ต้องการแล้วแพ้ก็ได้ เช่นใครนับถึง 10 ก่อนเป็นผู้แพ้

 


 

                 เกมจับผี

 

อุปกรณ์          บัตรโจทย์ 11 ใบ   บัตรคำตอบ 11 ใบ   และบัตรผี  1 ใบ

จุดประสงค์      เพื่อฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ   หาร

กติกา            ผู้เล่น  2 4  คน

1.    สลับบัตรแล้วแจกให้ผู้เล่นแต่ละคนจนบัตรหมด

2.    ผู้เล่นตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เริ่มเกม

3.    ผู้เริ่มเกมหยิบบัตรจากผู้เล่นที่นั่งอยู่ ทางด้านซ้าย 1 ใบ แล้วจับคู่บัตรที่เป็นคู่กัน เช่น

    บัตร 4 ´ 6  คู่กับ  บัตร24แล้ววางไว้ด้านหน้าตนเอง จากนั้นให้ผู้เล่นคนต่อไป

     หยิบบัตรของผู้เริ่มเกม 1 ใบ    

4.    เล่นต่อไปเรื่อย จนกระทั่งสามารถจับคู่บัตรในมือของตนเองหมด ผู้ที่มีบัตรแม่มดเป็นผู้แพ้

 ผู้เขียน : นางวรนุช ตุนทกิจ
หน่วยงาน : สพท.สมุทรสาคร
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 2146
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาเด็กที่มีความสารถทางคณิตศาสตร์ 4 / ก.ค. / 2553
      เกมสนุกมุขสอนเลข 4 / ก.ค. / 2553
      เกมคณิตศาสตร์ 4 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com