[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง : เกมคณิตศาสตร์
สรุปย่อสาระสำคัญเกมสนุกมุขสอนเลข

ตอน :  ฝึกทักษะด้วยเกม

                ผู้เขียน   นายเสรี ทองลอย                   นักศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

                                                                         สถาบันราชภัฎพระนคร

                ที่ปรึกษา ..ดร.สมวงษ์  แปลงประสพโชค

 

                         คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ  ความจำ  มีการนำไปใช้  และที่สำคัญต้องคิดและแก้ปัญหาเป็น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกทักษะบ่อย ๆ   เด็ก ๆ  จึงเบื่อ  ผลการสำรวจ ว่าเด็กต้องการครูคณิตศาสตร์แบบไหน    พบว่า    เด็กในระดับประถมศึกษาต้องการครูที่สอนสนุก สอนเข้าใจ ใจดี 

      

          เกมต่อภาพปริศนา

 

อุปกรณ์

1.  แผ่นภาพตัดเป็นส่วนเท่ากับจำนวนโจทย์ซึ่งด้านหลังเขียนคำตอบไว้

2.  แผ่นที่วางภาพซึ่งมีโจทย์

จุดประสงค์

1.  เพื่อฝึกทักษะการ  บวก  ลบ   คูณ  หาร

2.  เพื่อฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

วิธีเล่น

           1.  ครูแจกแผ่นภาพและกระดาษโจทย์ให้กับนักเรียน 6 – 7 คนต่อ 1 ชุด

            2.  ทีมใดที่ต่อภาพเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

            3.  เมื่อมีทีมชนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยน อุปกรณ์กัน  แล้วเริ่มแข่งใหม่

 

หมายเหตุ        

อุปกรณ์อาจทำได้ง่ายโดยให้หาซื้อจิ๊กซอว์ราคาถูก หรือขอลูก หลาน ศิษย์ ที่เล่นเบื่อแล้วก็ได้

 

 

 

           เกมบิงโก

 

อุปกรณ์            1.  เศษกระดาษทด

                        2.  ปากกา

                        3.  สลากโจทย์ หรือ ปัญหา

จุดประสงค์      1.  เพื่อฝึกทักษะการ  บวก  ลบ   คูณ   หาร

                        2.  เพื่อฝึกการแก้โจทย์ปัญหา

วิธีเล่น              1.  ให้นักเรียนเขียนตาราง 4 x 4 ในกระดาษทด

2.  ให้นักเรียนเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 – 20 ตัวเลขใดก็ได้เพียง 16 ตัวเลขเท่านั้น

                        3.  ครูหยิบสลากโจทย์ขึ้นมาอ่าน

                        4.  นักเรียนคิดคำตอบ แล้วกากบาททับคำตอบที่ถูกต้อง

 

            เกมโอเอกซ์

 

อุปกรณ์            1.  ตารางหมากฮอส 8 x 8

2.      แผ่นกระดาษสี 2 สี ขนาด 1 x 1 นิ้วเขียนตัวเลข 1 - 9 จำนวน 64  แผ่น

      (สีละ 32 แผ่น)

วิธีเล่น             1.  ผู้เล่นแต่ละฝั่ง ผลัดกันวางบัตรตัวเลขของตน

                        2.  เมื่อฝ่ายใดสามารถวางแผ่นกระดาษสีให้มีผลรวมในแนวเส้นตรง  หรือ

                           แนวทแยงให้มีผลรวม เป็น 10   ( หรือ 15, 17,…ฯลฯ )   สามารถหยิบ

                           กระดาษสีแถวนั้นออกมาได้

                        3.  เล่นเกมต่อไปเรื่อย ๆ ใครได้แผ่นกระดาษสีของฝ่ายตรงข้าม มีผลรวม

                           ของจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ก่อน  เป็นผู้ชนะ

 

 

 

 

 

 

 

         เกมเปตองคณิต

 

อุปกรณ์            1.  ลูกเต๋า  1 ลูก  

                        2.  ดินน้ำมัน 2 สี   สีละ 6 ลูก

จุดประสงค์      ฝึกทักษะด้านการบวก  และ การคูณ

วิธีเล่น              แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน

1.      ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่ายใดจะเริ่มเล่นก่อน

2.      ผู้เล่นฝ่ายใดที่ได้เล่นก่อนโยนลูกเต๋าไปด้านหน้าผู้เล่นแต่ละคนโยนดินน้ำมันได้คนละ 2 ลูก ให้เข้าใกล้ลูกเต๋ามากที่สุด

3.      ผู้เล่นอีกฝ่ายทำเช่นเดียวกันจนดินน้ำมันหมด

4.      การนับแต้มนำจำนวนดินน้ำมันของทีมที่ใกล้ลูกเต๋าคูณกับจำนวนแต้มที่ขึ้นบนหน้าลูกเต๋า

5.      ทำการเล่นต่อไปเรื่อย ๆ ทีมที่ทำคะแนนรวมได้มากกว่าหรือเท่ากับ

      100 คะแนนก่อน เป็นผู้ชนะ

 

 

เกมผลรวม 15

 

อุปกรณ์            1. กระดาษสี 2 สีขนาด 1 1 นิ้ว แต่ละสีเขียนตัวเลข 1 – 9 ทั้งหมด 9 แผ่น

จุดประสงค์      ฝึกทักษะการบวก

วิธีเล่น              1.  ผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันวางบัตรตัวเลข

                   2.  ผู้เล่นคนใดสามารถวางบัตรให้มีผลรวมเท่ากับ 15 ก่อน  เป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ         สามารถเปลี่ยนกติกาเป็นผลรวมเป็น 13 , 17 , 21

 

 

 

 

 

 

 

   เกมโอเอกซ์ 15

 

อุปกรณ์            1.  กระดาษทด

                        2.  ปากกา

จุดประสงค์      ฝึกทักษะการบวก

วิธีเล่น              1.  เขียนตาราง 3 3 ลงในกระดาษทด

                        2.  ผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันเติมตัวเลข 1 – 9 ลงในช่องว่าง  โดยห้ามเติม

                           ตัวเลขซ้ำกับตัวเลขที่มีอยู่ในตาราง

                        3.  ในแต่ละครั้งที่เติมฝ่ายใดทำผลรวมให้ได้ 15  ถือว่าได้ 1 คะแนน

                        4.  เมื่อจบเกมใครได้คะแนนมากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ         อาจเปลี่ยนกติกาโดยเปลี่ยนเป็นตาราง 4 4 และทำให้ได้ผลรวมเท่า

                      กับ 19, 21, 32

 

เกมมากกว่าหรือน้อยกว่า

 

อุปกรณ์            บัตรโจทย์

จุดประสงค์      เพื่อฝึกทักษะการ บวก ลบ  คูณ  หาร

วิธีเล่น              1.  ครูนำบัตรโจทย์คว่ำหน้าแล้วเรียงไว้บนกระดานดำ

                        2.  ครูเปิดบัตรใบแรก

                        3.  ครูให้นักเรียนทายว่าผลลัพธ์ของบัตรใบที่ 2 จะมากกว่าหรือน้อยกว่า

                           ใบแรกโดยแต่ละครั้งที่ครูเปิดบัตรนักเรียนจะต้องเขียนผลลัพธ์ไว้ใน

                           กระดาษทดของตนด้วย   นักเรียนคนใดคิดว่าผลลัพธ์จะมากกว่าบัตร

                           ใบที่ผ่านมากให้ยกมือขึ้น

                        4.  นักเรียนคนใดที่ทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจะได้  1 คะแนน  และ

                           หากคำนวณผลลัพธ์ถูกต้องจะได้อีก 1 คะแนน

 

 

 

 

     เปิดฝาหาคำตอบ

 

อุปกรณ์            ฝาน้ำอัดลมซึ่งเขียนคำตอบไว้ด้านบนฝาและโจทย์ไว้ใต้ฝา

จุดประสงค์      เพื่อฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หาร

วิธีเล่น             1.  หงายฝาทุกฝาไว้ด้านหน้าผู้เล่น

2.  ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันทายคำตอบของแต่ละฝาหากผู้ใดทายถูกจะได้

                           ฝานั้นไป

หมายเหตุ         ครูอาจเปลี่ยนโจทย์เป็นเศษส่วนหรือ  ทศนิยม

 

         เกมซื้อขาย

 

อุปกรณ์            1.   กระดาษรูปสัตว์  หรือ ผักผลไม้

                        2.   ธนบัตรจำลอง

                        3.   ฉลากรายการสินค้า

จุดประสงค์      1.   ฝึกการทอนเงิน

2.      ฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หาร

3.      การรู้จักมาตราเงินไทย

วิธีเล่น              1.   ครูแจกธนบัตรจำลองกับนักเรียนคนละ 200 บาท

2.      ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกซื้อสินค้าที่ครูปิดราคาไว้ได้ตามใจชอบ

3.      ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาจับสลาก  รายการสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อ

4.      นักเรียนสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวที่ครูหรือเพื่อนก็ได้   (ตอนนี้ครูจะขึ้นราคาสินค้าแล้วครับ)

5.      เมื่อหมดเวลาใครได้ของครบตามรายการสินค้า และมีเงินเหลือมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ         ครูอาจเชื่อมโยงความรู้เรื่อง สารอาหารในผัก และผลไม้  หรืออาหารหลัก

                      5 หมู่  ก็ได้

 

 

 

 

         เกมผึ้งน้อยหารัง

 

จุดประสงค์      1.  เพื่อสอนเรื่องการหาร

                        2.  เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ สร้างความสนุกสนาน

วิธีเล่น              1.  ครูร้องเพลงผึ้งน้อย

                                         เพลงผึ้งน้อย

หึ่ง    ๆ ๆ  ผึ้งน้อยบินหารัง

เจ้าผึ้งจ๋า    (นักเรียนขานตอบจ๋า )

เจ้าบินหาอะไร   ผึ้งตอบเร็วไวผึ้งบินหารัง

(ระหว่างที่ครูร้องเพลงอยู่นั้นให้นักเรียนทำท่าเรียนแบบผึ้งโดยบินวนไปรอบ ๆ)

                        2.  จากนั้นครูร้องต่อว่า ผึ้ง 3 รัง 5 “ ให้นักเรียนจับกลุ่มยืนจับมือกัน เป็น รัง 5 คน  โดยมีนักเรียนที่เป็นผึ้งนั่งอยู่ด้านในวงล้อม 3 คน

3.  ผึ้งที่ไม่สามารถหารังอยู่ได้จะต้องออกมาทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

หมายเหตุ   ครูอาจเปลี่ยนจำนวนผึ้งและจำนวนรังได้ตามความเหมาะสม

    เช่น 1.  ผึ้งเป็นจำนวนคู่   รังเป็นจำนวน คี่

           2.  ผึ้งเป็นจำนวนเฉพาะ  รังมากกว่า 3

 

       เกมรำวงรวมเงิน

อุปกรณ์            -

จุดประสงค์      1.  เพื่อฝึกทักษะการบวก   คูณ

                        2.  เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน

วิธีเล่น              1.  ครูร้องเพลงรวมเงิน

                                              เพลงรวมเงิน

รวมเงิน ๆ  ให้ดี  รวมกันวันนี้

อย่าให้มีผิดพลาด   ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)

ผู้ชายเก่งกาจเป็น   50  สตางค์ (ซ้ำ)

                ระหว่างนี้นักเรียน หญิงและชายให้รำวงไปรอบๆ

 

          2.  เมื่อครูพูดว่า “ 6 บาท 50 สตางค์

ให้นักเรียนชายและหญิงจับกลุ่มกันให้ได้จำนวนรวมเท่ากับ 6 บาท 50สตางค์ กลุ่มใดที่ทำสำเร็จให้นั่งลงได้      กลุ่มที่ไม่สำเร็จจะต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

หมายเหตุ    ครูอาจเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน   เช่น   หากมีนักเรียนชายเพียงอย่างเดียว   อาจเปลี่ยนเนื้อร้อง เป็น เสื้อขาวนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)  เสื้อแดงเก่งกาจเป็น 25 สตางค์

 

              เกมสอยดาว

 

อุปกรณ์            1.  สลากโจทย์   หรือโจทย์ปัญหา

                        2.  ต้นไม้แห้ง

จุดประสงค์      1.  เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ

                        2.  เพื่อฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

วิธีเล่น              1.  ครูนำสลากโจทย์มาแขวนไว้กับต้นไม้   (โจทย์ที่นำมาครูอาจให้นักเรียนแต่ละคนเป็นคนคิดเอง   โดยให้เขียนชื่อไว้ที่โจทย์ด้วยว่าเป็นของใคร)

                        2.  ให้นักเรียนผลัดกันออกมาสอยสลาก  แล้วอาจโจทย์ให้เพื่อนฟังจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องหากตอบถูกจะได้กลับไปนั่งที่   (โดยให้นักเรียนที่คิดโจทย์นั้น เป็นผู้เฉลย) หากนักเรียนที่ออกมาสอยสลากตอบผิด ต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

 

                     เกมแมวกับปลาย่าง

อุปกรณ์            -

จุดประสงค์      1.  ฝึกทักษะด้านการ  ลบ

                        2.  ฝึกทักษะด้านการฟัง

วิธีเล่น              1.  ครูกับนักเรียนผลัดกัน  ร้องเพลงแมวกับปลาย่าง

                                                 เพลงแมวกับปลาย่าง

 ครูร้อง                        มีแมวอยู่   3 ตัว  เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย

                        ย่างปลา   9  ตัว ไว้  เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป  6 ตัว

                        คงเหลือปลาอีกกี่ตัว

นักเรียนร้องตอบ   คงเหลือ ปลาอีก …….. ตัว

 ผู้เขียน : นางวรนุช ตุนทกิจ
หน่วยงาน : สพท.สมุทรสาคร
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 15626
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 11 ครั้ง.


พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาเด็กที่มีความสารถทางคณิตศาสตร์ 4 / ก.ค. / 2553
      เกมสนุกมุขสอนเลข 4 / ก.ค. / 2553
      เกมคณิตศาสตร์ 4 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com