[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1


นิเทศ ติดตามและประเมินผล
เรื่อง : จะออก ปพ.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างไร ?การจัดทำเอกสารหลักฐาน ปพ.1
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  จะต้องทำอย่างไร
การจัดทำ ปพ. 1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำหรับโรงเรียนที่เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เป็นปีแรก
userfiles/10-10-52.pptผู้เขียน : นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล สพท.สมุทรสาคร
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1856
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.


นิเทศ ติดตามและประเมินผล 5 อันดับล่าสุด

      การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 / มิ.ย. / 2555
      การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 6 / มี.ค. / 2554
      การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 6 / มี.ค. / 2554
      ความหมายของการศึกษา 4 / ก.ค. / 2553
      สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย 3 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com