[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ICT
20 / มิ.ย. / 2553
Social Media ครูอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
การจัดการเรียนรู้ด้วย Social Media อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11 / มิ.ย. / 2553
จิตอาสา กับการพัฒนา 5 ส
\"ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน\" การพัฒนานักเรียนควรมีการพัฒนาทั้งด้าน EQ และ IQ ไปพร้อม ๆ กัน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 / มิ.ย. / 2553
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / มิ.ย. / 2553
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 15 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / มิ.ย. / 2553
การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 15 ครั้ง.
วิชาการ
24 / พ.ค. / 2553
Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์
การจัดการเรียนรู้โดย Social Media อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 19 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com