[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
แนวทางดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา
แนวทางดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ให้ได้รับการศึกษา อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / ก.ค. / 2553
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2553
รายละเอียด ความเป็นมา ขั้นตอน วิธีการ ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 10 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 / ก.ค. / 2553
การประกันคุณภาพ
บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ก.ค. / 2553
การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑืการประเมิน รูปแบบเกณฑ์การประเมิน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 16 ครั้ง.
การจัดการความรู้
4 / ก.ค. / 2553
อยากเป็นคนมีปัญญา
กระบวนการทางปัญญา 10 ประการ ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
การพัฒนาเด็กที่มีความสารถทางคณิตศาสตร์
ความหมายของการศึกษา การเรียนรู้ การสอน การวัดและประเมินผล อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
เกมสนุกมุขสอนเลข
ตัวอย่างเกมคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 / ก.ค. / 2553
เกมคณิตศาสตร์
ตัวอย่างเกมคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 11 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4 / ก.ค. / 2553
ความหมายของการศึกษา
ความหมายของการศึกษา การเรียนรู้ การสอน การวัดและประเมินผล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 43 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3 / ก.ค. / 2553
สรุปลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนแบบง่าย
งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานปกติของครู ไม่ใช้สถิติที่ซับซ้อน ใช้เวลาไม่นาน นักเรียนได้รับการพัฒนา อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3 / ก.ค. / 2553
สื่อภาษาอังกฤษ
สื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 12 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 / ก.ค. / 2553
มาตรฐาน
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 / ก.ค. / 2553
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา2553 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาการสอนสังคม
2 / ก.ค. / 2553
จะนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
วิธีการทางประวัติศาสตร์สู่การเรียนรู้ในห้องเรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1 / ก.ค. / 2553
จะออก ปพ.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างไร ?
การออก ปพ.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
29 / มิ.ย. / 2553
เรียนฟรี...ดนตรีไทย
เรียนฟรี...ดนตรีไทย : โครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
26 / มิ.ย. / 2553
การสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ ในท้องถิ่น ด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ทางศิลปะ ในท้องถิ่นนับวันจะสูญหาย เราต้องร่วมกันทำวิจัยเพื่อรวบนวมองค์ความรู้นั้นไว้ให้คงอยู่ตลอดกาล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com