[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1วิชาการ
5 / ม.ค. / 2554
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา... อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 24 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 / ม.ค. / 2554
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการศึกษาค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา... อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 35 ครั้ง.
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
30 / ธ.ค. / 2553
งานส่งเสริมจริยธรรม
เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการพระราชาแห่งทศพิธิราชธรรม อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 106 ครั้ง.
การจัดการความรู้
16 / ธ.ค. / 2553
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องหมายลูกเสือโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การจัดทำผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
วิชาการ
13 / ธ.ค. / 2553
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 65 ครั้ง.
วิชาการ
10 / ธ.ค. / 2553
ครวจรายชื่อสมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะ
ครวจรายชื่อสมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 9 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ธ.ค. / 2553
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 113 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ธ.ค. / 2553
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
29 / พ.ย. / 2553
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 2553 ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญดาวน์โหลดตารางการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
11 / พ.ย. / 2553
กลวิธีสอนภาษาอังกฤษให้สนุก
คนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีความชอบ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 22 ครั้ง.
การจัดการความรู้
29 / ต.ค. / 2553
20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี…
20 ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรมี… อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.
วิชาการ
28 / ต.ค. / 2553
มหิดลบุ๊คแฟร์ ศาลายา
หนังสือ สื่อการศึกษาหลากหลายจากร้านหนังสือชั้นนำ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
27 / ต.ค. / 2553
อิทธิพลของดนตรี ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
เชื่อหรือไม่ว่า พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลจากดนตรีที่นักเรียนฟังในชีวิตประจำวัน? อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 70 ครั้ง.
วิชาการ
24 / ต.ค. / 2553
บรรณารักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เหมา เจ๋อตุง ไม่น่าเชื่อว่าเคยทำงานห้องสมุดมาก่อน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
19 / ต.ค. / 2553
สมาชิกเครือข่ายครูบรรณารักษ์
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ศูนย์สิริกิติ์ 21-31 ต.ค.53 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
13 / ต.ค. / 2553
บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553 ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
13 / ต.ค. / 2553
บันทึกสรุปการอบรม Master Teacher
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 3-7 กันยายน พ.ศ. 2553 ณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
บริหารทั่วไป
4 / ต.ค. / 2553
OD : 5 S
องค์การมีลักษณะเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ มีระบบภายในหลายระบบตามภาระหน้าที่คล้ายกับ ระบบในร่างกายมนุษย์ องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ( healthy organization ) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
พัฒนาการสอนศิลปะ
25 / ก.ย. / 2553
การบริหารจัดการแสดงดนตรี ให้มีประสิทธิภาพ
จะจัดงาน ที่มีการแสดงดนตรี จะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง? อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 13 ครั้ง.
วิชาการ
21 / ก.ย. / 2553
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การจัดการภาครัฐกับการจัดการความรู้ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 12 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com