[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
ดร.กัลยา มาลัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  
สพป.สมุทรสาคร
บ้านแมงมุม
ขุมความรู้
แผนจัดการความรู้
KM TEAM
สมัครสมาชิก
คณะอำนวยการ KM TEAM
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม สพป.สมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ผู้ดูแลระบบ
แมงมุมเพื่อนบ้าน

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

<< มกราคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
พิชยา พูลบางยุง

สมาชิกทั้งหมด 171
  

เริ่มนับ 25 พฤษภาคม 2553
ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
702 คน
สถิติปีนี้
1407 คน
50.19.34.xxx
23 ก.พ. 2561 : 09:32

 หมวดหมู่ขุมความรู้
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ขอเชิญชวน ทุกท่านเป็นสมาชิก KM เพื่อแบ่งบันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ความรู้
 << :: ขุมความรู้ :: >>
 1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 3.พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์  4.พัฒนาการอ่านภาษาไทย
 5.พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  6.นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 7.พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  8.พัฒนาการสอนสังคม
 9.พัฒนาการสอนศิลปะ  10.พัฒนาการสอนปฐมวัย
 11.พัฒนาการสอนสุขศึกษา/พละศึกษา  12.การงานและเทคโนโลยี
 13.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  14.บริหารการเงินและสินทรัพย์
 15.การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  16.บริหารงานทั่วไป
 17.บริหารงานบุคคล  18.นโยบายและแผน
 19.นิเทศ ติดตามฯ  20.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 21.ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  22.หน่วยตรวจสอบภายใน
 23.ICT  24.การจัดการความรู้
 25.วิชาการ  
 สพป.สมุทรสาคร NEWS.
 ขุมความรู้
วิชาการ
โดย พิชยา พูลบางยุง
19 / ธ.ค. / 2560 : ( 431 / )
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
การจัดการความรู้
โดย นายอนุชา ผลอิน
25 / ก.ค. / 2560 : ( 218 / )
การประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่วิถีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPI Model ดังนี้ 1)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายอนุชา ผลอิน
25 / ก.ค. / 2560 : ( 222 / )
บทความงานวิจัย อ.อนุชา ผลอิน
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
พัฒนาการสอนสังคม
โดย วลัยพันธ์
14 / ก.ค. / 2559 : ( 820 / )
เอกสารวิชาการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย วลัยพันธ์
13 / ก.ค. / 2559 : ( 1732 / )
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย วลัยพันธ์
13 / ก.ค. / 2559 : ( 765 / )
งานวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายชาตรี ม่วงใหม่
14 / มี.ค. / 2559 : ( 783 / )
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วิชาการ
โดย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.พ. / 2559 : ( 814 / )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทคัดย่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย นายธรรมรงค์ ส้มเกิด
9 / ก.ค. / 2555 : ( 1289 / )
การพัฒนาชุดฝึกอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โดย นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
4 / มิ.ย. / 2555 : ( 3886 / )
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com