[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
นายปรีดี ภูสีน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร
  
สพป.สมุทรสาคร
บ้านแมงมุม
ขุมความรู้
แผนจัดการความรู้
KM TEAM
สมัครสมาชิก
คณะอำนวยการ KM TEAM
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม สพป.สมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ผู้ดูแลระบบ
แมงมุมเพื่อนบ้าน

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

<< พฤษภาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นางสาวสุกัญญา แตงเกตุ

สมาชิกทั้งหมด 168
  

เริ่มนับ 25 พฤษภาคม 2553
ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
15 คน
สถิติเดือนนี้
15 คน
สถิติปีนี้
2509 คน
54.198.245.xxx
1 พ.ค. 2560 : 07:33

 หมวดหมู่ขุมความรู้
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ขอเชิญชวน ทุกท่านเป็นสมาชิก KM เพื่อแบ่งบันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ความรู้
 << :: ขุมความรู้ :: >>
 1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 3.พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์  4.พัฒนาการอ่านภาษาไทย
 5.พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ  6.นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 7.พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์  8.พัฒนาการสอนสังคม
 9.พัฒนาการสอนศิลปะ  10.พัฒนาการสอนปฐมวัย
 11.พัฒนาการสอนสุขศึกษา/พละศึกษา  12.การงานและเทคโนโลยี
 13.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  14.บริหารการเงินและสินทรัพย์
 15.การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  16.บริหารงานทั่วไป
 17.บริหารงานบุคคล  18.นโยบายและแผน
 19.นิเทศ ติดตามฯ  20.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 21.ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  22.หน่วยตรวจสอบภายใน
 23.ICT  24.การจัดการความรู้
 25.วิชาการ  
 สพป.สมุทรสาคร NEWS.
 ขุมความรู้
พัฒนาการสอนสังคม
โดย วลัยพันธ์
14 / ก.ค. / 2559 : ( 370 / )
เอกสารวิชาการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมประถมศึกษา และระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย วลัยพันธ์
13 / ก.ค. / 2559 : ( 929 / )
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย วลัยพันธ์
13 / ก.ค. / 2559 : ( 307 / )
งานวิจัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย นายชาตรี ม่วงใหม่
14 / มี.ค. / 2559 : ( 446 / )
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วิชาการ
โดย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.พ. / 2559 : ( 517 / )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทคัดย่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย นายธรรมรงค์ ส้มเกิด
9 / ก.ค. / 2555 : ( 1055 / )
การพัฒนาชุดฝึกอบรมไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โดย นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
4 / มิ.ย. / 2555 : ( 2494 / )
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษานั้น จะต้องมุ่งพัฒนาที่ตัวครูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะครูถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย Administrator
17 / เม.ย. / 2555 : ( 1205 / )
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
การงานและเทคโนโลยี
โดย พรเทพ ศิลปคนธรรพ์
12 / เม.ย. / 2555 : ( 874 / )
การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บบล็อกด้วย Blogger วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
พัฒนาการสอนภาษาไทย
โดย นางปรานี เจริญธรรม
24 / มี.ค. / 2555 : ( 750 / )
รายงานการสร้างและผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คลองดำเนิน...บ้านฉัน พัฒนาทักษะการอ่านและการแต่งบทร้อยกรอง กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0-3482-6255 แฟกซ์ 0-3482-6253
e-mail : kittik_milk@hotmail.com , kittik_milki@yahoo.com